ANKET OLUŞTURMA / ÖLÇEK GELİŞTİRME

Anket belirli bir tutumu, durumu veya olayı değerlendirmek için kullandığımız genelde çoktan seçmeli, derecelendirmeli veya ucu açık soruların yer aldığı formlardır. Anket çalışması yapan araştırmacı,

Read More

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ BELİRLEME VE ARAŞTIRMA MODELİ OLUŞTURMA: DENEYSEL ÇALIŞMA ÖRNEĞİ

Yürütülecek tüm bilimsel araştırmaların araştırma yönteminin belirlenmesi o çalışmanın teorisinin ortaya konması ve araştırmanın başlangıcından bitişine kadar olan sürenin planlanması açısından önemlidir. Araştırma yöntemi belirleme,

Read More

TEZ HAZIRLAMA AŞAMALARI

Yüksek Lisans ve Doktora tez hazırlama aşamaları sırasıyla şu şekildedir: 1. Tez Konusu Seçimi 2. Konuyu Sınırlandırma 3. Hipotez Kurma 4. Araştırma Metodu Belirleme 5.

Read More