TEZ HAZIRLAMA AŞAMALARI

Yüksek Lisans ve Doktora tez hazırlama aşamaları sırasıyla şu şekildedir:

1. Tez Konusu Seçimi
2. Konuyu Sınırlandırma
3. Hipotez Kurma
4. Araştırma Metodu Belirleme
5. Geçici Plan Oluşturma
6. Geçici Kaynakça Oluşturma
7. Araştırma Metodunun Tasarımı
8. Veri Toplama ve Analiz
9. Sonuç Değerlendirme
10. Tezi Yazmaya Başlama
11. Danışman Hoca ile Kontrol
12. Revizyon ve Değerlendirme
13. Çalışmanın Düzenlenmesi
14. Jüri Değerlendirmesi
15. Enstitüye Teslim Etme

Yorum gönder